Mitä hyötyä on TKI-toiminnasta?

27.10.2023

”Ilman tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa Wellproa ei olisi olemassakaan. Innovaatio on yrityksen kivijalka”, sanoo Wellpron Joni Borgström.

Wellpro navigoi neitseellisessä markkinassa

 

Aivo- ja muistiterveyden sekä mielen hyvinvoinnin sairastumisriskien seulontaan ja terveen ikääntymisen edistämiseen erikoistunut Wellpro Impact Solutions perustettiin 2021, kun selvisi että skaalautuvalla hyvinvointipalvelulla voi olla kaupallista potentiaalia Suomessa ja kansainvälisesti.

Wellpro haki perustamisesta alkaen sopivia kumppaneita liiketoimintaa sparraavaanTKI-toimintaan.

– Nyt toimimme globaalisti yhteistyössä muun muassa THL:n Finger- ja Itä-Suomen yliopiston eFinger-hankkeiden kanssa. Tarkoituksemme on saada tieteellinen validaatio kyselyllemme, Wellpron teknologiajohtaja Joni Borgström sanoo.

Hän kokee, että etenkin hyvinvoinnin ja terveyden alalla TKI-toiminnalla on todella tärkeä rooli, sillä liiketoiminta kohdistuu ihmisten hyvinvointiin. Perusteelliseen TKI-toimintaan tarvitaan kuitenkin riittävästi aikaa ja rahaa sekä oikeat kumppanit. Lisäksi siihen on sitouduttava yritysjohtoa myöten.

– Testasimme tuotettamme pilottiasiakkaalla puolen vuoden ajan, mikä tarjosi kallisarvoista palautetta kyselyn kehittämiseen. Avuksi saimme Business Finlandin Tempo-rahoitusta.

Nyt Wellpron TKI-toiminta on niin hyvällä mallilla ja yritys panostaa myyntiin. Se on myös tehnyt laajaa markkinatutkimusta ja hakenut Euroopan tasoista patenttia. Koska vastaavaa työkalua ei ole olemassa, Wellpro saa hakea kasvua toistaiseksi neitseellisessä markkinassa.

 

Aisti tähtää ulkomaille miljoonaluokan kasvurahoituksen turvin

 

Vaikka virallisesti osakeyhtiö Aisti perustettiin vuonna 2019, perustamista edelsi aktiivinen TKI-toiminta. Aistin teknologiaa testattiin VTT:llä julkisessa tutkimushankkeessa. Tavoitteena oli selvittää, voisiko tuotteesta tehdä palamattoman ja valmistaa sitä jatkuvatoimisesti.

Sen jälkeenkin Aisti on käyttänyt julkisia hankkeita ja julkista rahaa rohkeasti tuotekehitykseensä. Parhaillaan Business Finlandin rahoitus mahdollistaa yrityksen TKI-toiminnan.

Koska TKI-toiminta on kaikkea muuta kuin ilmaista, Aistin hallintojohtaja Antti Fredrikson suosittelee perehtymään kunnolla siihen, millaisia julkisia rahoitusmalleja, hankkeita ja instrumentteja yrityksille on saatavilla ja mitä ne mahdollistavat.

Jos yrityksen edustama toimiala on tärkeä suomalaiselle yhteiskunnalle, silloin alaan liittyviä asioita tutkitaan maamme yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Fredriksonin mielestä TKI-toiminnan mahdollisuuksia kannattaa kartoittaa, jos yritys haluaa edistää liiketoimintaansa laadukkaasti.

– Sellaiset yritykset, jotka tuottavat Suomelle lisäarvoa, saavat usein TKI-tukea. Onhan VTT:kin olemassa suomalaisia yrityksiä ja yhteiskuntaa varten.

 

Business Finland tukemassa TKI-rahoitusta

 

Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi rakentuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Julkisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksella kannustetaan yrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja julkisia palvelujen tuottajia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan rohkeaa uudistumista sekä talouskasvua tukevaan TKI-toimintaan. Suomessa Business Finland kanavoi julkista TKI-rahoitusta. 

 

Palaa etusivulle

 

 

 

 

Joni Borgström on Wellpron teknologiajohtaja. Borgström on myös Kajastaa Oy:n ja Pengon Oy:n perustaja, joka toimii businessenkelinä sekä hallitusammattilaisena.
Antti Fredrikson on Aisti Corporation Ltd:n hallintojohtaja ja yksi perustajista.