Miten yritys pääsee yhteistyökumppaniksi veturihankkeeseen? – CASE: Valmet

17.04.2024

Valmetin veturihanke Beyond Circularity on kunnianhimoinen panostus vihreään siirtymään. Mukaan pääsy edellyttää aktiivisuutta, sitoutumista ja omaa pääomaa.

Beyond Circularity on tutkimus- ja kehitysohjelma, jossa Valmet ja ekosysteemi yhdessä innovoivat uusia ratkaisuja edistämään asiakasteollisuuksien hiilineutraalisuustavoitteita ja vihreää siirtymää. 

Ohjelman tavoite on kehittää teknologioita ja palveluita, joissa hyödynnetään uusiutuvia materiaaleja sekä kierrätys-, jäte- ja sivuvirtoja.

– Painopisteemme on suomalaisessa tuotekehityksessä ja innovoinnissa. Luomme tässä ohjelmassa paitsi uutta liiketoimintaa, myös uutta tapaa toimia ekosysteemissä, jossa on mukana laaja-alaisesti yrityksiä ja organisaatioita eri toimialoilta, Valmetin Beyond Circularity -ekosysteemin johtaja Virpi Puhakka kertoo.

 

Business Finland ohjaa hankerahoitusta

 

Hankerahoitusta hakeville yrityksille on useita erilaisia kriteereitä, joista osan asettaa veturiyritys ja osan Business Finland. Business Finlandilla on omat määritelmät ja reunaehdot sille, minkälainen yritys voi saada rahoitusta. Tästä syystä esimerkiksi pienemmät kasvuyritykset eivät pääse hankkeeseen suoraan mukaan.

– Me Valmetilla näemme, että myös pienet ja keskisuuret kasvuritykset ovat merkittävässä roolissa vihreässä siirtymässä. Usein pienillä toimijoilla onkin kaikista tuoreimmat innovaatiot. Tästä syystä pienempiä kasvuyrityksiä on otettu joissain tapauksissa mukaan verkostoon esimerkiksi alihankkijan roolissa, Puhakka kertoo.

 

Hankeyhteistyön pitää sopia veturiyrityksen roadmappiin

 

Jokaisella veturiyrityksellä on määriteltynä oma roadmap (tiekartta), joka määrittää mitkä aiheet ja toimialueet liittyvät ohjelmaan. Valmetin tiekartta on laaja, sillä se kattaa kaikki Valmetin viisi liiketoimintalinjaa. Tällä hetkellä on käynnissä 25 rahoituksen saanutta ekosysteemihanketta, joissa toimii yhteensä yli 220 kumppania.

– Mukaan haluavien uusien yhteistyökumppaneiden yhteistyöaihion tulee olla sellainen, että se sopii Valmetin road mappiin. Sitten voimme alkaa sitä yhdessä kehittämään. Useimmissa yhteishankkeissa kumppanien tulee myös investoida omaa pääomaa Business Finlandilta haettavan ekosysteemirahoituksen ohella, Puhakka kertoo.

Valmet odottaa yhteistyökumppaneilta myös aktiivisuutta ja läsnäoloa. Ekosysteemissä toimitaan yrityskulttuurin kannalta uudenlaisessa toimintaympäristössä.

– Tietoa jaetaan ekosysteemissä enemmän ja asioista keskustellaan avoimemmin. Tämä on iso muutos perinteiseen yrityskulttuuriin ja saattaa aiheuttaa haastetta. Toki jokaisella yrityksellä on oma ydintoiminta, jota ei tarvitse avata, mutta avoimuus on yleisesti merkittävän isossa asemassa.

 

EVÄITÄ HANKERAHOITUKSEN HAKEMISEEN

 

  1. Tarjoa laadukas innovaatio tai ajatus yhteistyöstä.
  2. Kirkasta oma panos ja rooli hankkeessa.
  3. Lisää pakettiin 100% sitoutuminen ja aktiivinen läsnäolo.
  4. Ole valmis toimimaan ekosysteemin avoimessa ja tietoa jakavassa ympäristössä.
  5. Ole valmis investoimaan hankkeeseen myös omaa pääomaa.

 

Palaa etusivulle

Haastattelussa

Virpi Puhakka on Valmetin Beyond Circularity -ekosysteemin johtaja.

Tarvitsetko apua tähän teemaan liittyen?

Voit olla yhteydessä seuraaviin asiantuntijoihin. He käyvät kanssasi ensikeskustelun aiheesta, ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin.

Kari Koskela
Business Finland
+358 40 5878587
kari.koskela@businessfinland.fi
hankkeet, ekosysteemit, rahoitus
Virpi Puhakka
Valmet
-
virpi.puhakka@valmet.com
Beyond Circularity -ekosysteemi