Mikä on Kasvun pelikirja?

Kasvun pelikirja on sisältöpalvelu yrittäjille ja yritysten sidosryhmille. Palvelun ytimessä ovat verkostoituminen ja vertaisopit.

Kasvun pelikirja koostuu artikkeleista, joissa käsitellään, yhden tai useamman asiantuntijan tai kokemuksen kautta, yrittäjien päätä vaivaavia kysymyksiä. Kasvun pelikirjan tavoite on auttaa yrittäjiä ratkomaan kasvun haasteita vertaisoppien ja verkostoitumisen kautta.

Kasvun pelikirjassa on:

  • tosielämän esimerkkejä ja oppeja
  • kasvun teemat ja sisällöt helposti löydettävissä
  • ohjaus sisällöistä organisaatioiden palveluihin
  • hyödyllisiä kontakteja henkilötasolla

Kasvun pelikirjan tuottaa Kasvu Open.

 

100+ kysymystä kasvusta

 

Kasvun pelikirja koostuu erilaisista artikkeleista ja yritystarinoista. Artikkelit alkavat aina kysymyksellä, johon sisältö vastaa. Kysymykset valitaan yrittäjien esittämistä kysymyksistä, jotka on esitetty Kasvu Openin järjestämissä sparrausohjelmissa.

Sisällöt

Kaikki Kasvun pelikirjan sisällöt ovat joko kuratoituja versioita aiemmin julkaistuista sisällöistä, uusia, Kasvu Openin tuottamia/tilaamia sisältöjä tai kumppaneiden/asiantuntijoiden tuottamia sisältöjä. Sisällöntuotanto on mahdollista kaikille yrityselämän asiantuntijoille ja verkostoille. Sisällöntuotannosta ei makseta palkkiota. 

Kysy sisällöistä

Anna-Kaisa Talvitie
anna-kaisa.talvitie@kasvuopen.fi
+358 40 715 6924

Asiantuntijat

Jokaisen artikkelin yhteydessä esitellään lyhyesti jutun kirjoittaja tai juttuun liittyvä henkilö sekä mahdolliset asiantuntijat (1–3). Asiantuntijat ovat henkilöitä, joihin lukija voi olla yhteydessä sisältöön liittyen.

Asiantuntijat käyvät kanssasi ensikeskustelun aiheesta, ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin. Mahdolliset maksulliset toimeksiannot sovitaan erikseen.

Yhteistyömahdollisuudet

Kasvun pelikirja perustuu organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyölle, jota ohjaa Kasvu Open. Yhteistyö voi olla sisällöntuotannon suunnittelua tai opastusta palvelun käyttömahdollisuuksista.

Kysy yhteistyömahdollisuuksista

Leena Räisänen
leena.raisanen@kasvuopen.fi
+358 50 469 9971
 

Näin luet Kasvun pelikirjaa

 
Voit selata Kasvun pelikirjan sisältöjä yrityksen kokoluokan tai teeman mukaan. Jaottelut on luotu, jotta sinä löytäisit helposti juuri sinulle sopivat sisällöt.

Mikro-, pk-yritys vai midcap-yritys?

Yrityksen kokoluokka vaikuttaa usein teemoihin, jotka ovat yrityksessä sillä hetkellä tapetilla. Kun esimerkiksi mikro- ja pk-yritysten suurin kasvun teema on usein rahoitus, midcap-yrityksiä puhuttavat strategia tai kestävä kasvu.

Jos haluat selata sisältöjä yrityksen koon mukaan

  1. Valitse haluamasi kokoluokka sivun oikean yläreunan Sisällöt-pudotusvalikosta. Sivulle listautuvat kaikki kyseisen kokoluokan sisällöt.
  2. Valitse sisältö, jonka haluat lukea suoraan listasta tai filtteröi sisällöt teemojen avulla.
  3. Kun olet lukenut sisällön, klikkaa kokoluokka: Midcap | Mikro- ja pk-yritykset, ja palaat takaisin kokoperusteiseen listaukseen.

HUOMI! Voit vaihtaa filtteröintitapaa koska vain!

Teemat 

Teemat ohjaavat lukijaa löytämään kiinnostavimmat sisällöt. Kasvun pelikirjan teemat kansainvälistyminen, kasvun rahoitus, myynti ja markkinointi, strategia, tiimi ja ihmiset sekä kestävä kasvu.

Jos haluat selata sisältöjä teemojen mukaan

  1. Valitse haluamasi teema teemavalikosta: Kaikki | Kansainvälistyminen | Kasvun rahoitus | Myynti ja markkinointi | Strategia | Tiimi ja ihmiset | Kestävä kasvu. Sivulle listautuvat kaikki valitsemasi teeman sisällöt kokoluokasta huolimatta.
  2. Valitse sisältö, jonka haluat lukea suoraan listasta.
  3. Kun olet lukenut sisällön, klikkaa teemat: Kaikki | Kansainvälistyminen | Kasvun rahoitus | Myynti ja markkinointi | Strategia | Tiimi ja ihmiset | Kestävä kasvu, ja palaat takaisin kyseisen teeman sisältölistaukseen.

HUOMI! Voit vaihtaa filtteröintitapaa koska vain!

Palaa etusivulle