Millainen on hyvä johtaja?

29.05.2024

Hyvä johtaja on kuulolla, tarjoaa tukea tiukoissa paikoissa sekä rakentaa osallisuutta ja tukee oppimista. Näin johtaja johtaa kasvua, ei vain yrityksen liiketoiminnan, vaan myös työntekijöiden hyvinvoinnin ja työkyvyn näkökulmasta.

Hyvä johtaja

 

…ymmärtää muuttuvia tilanteita ja niiden vaikutuksia työntekijöihin

 

Kun yritys kasvaa, se muuttuu. Uusia haasteita ilmaantuu, toimintaympäristö muuttuu tai työnkuva saattaa muokkautua. On tärkeää ymmärtää, mitä nämä muutokset merkitsevät työntekijöille. 

Onnistunut (työkyky)johtaminen vaatii kykyä nähdä ne syklit, jotka liittyvät yrityksen kasvuun ja kehitykseen sekä yksilöiden elämäntilanteisiin. Siksi työkyvyn ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa dialogia työntekijöiden kanssa, jotta heidän tarpeensa ja odotuksensa otetaan huomioon.

 

…johtaa suuntaa ja tukee arkea

 

Hyvä johtaja ei jätä työntekijöitä yksin muutosten keskellä. Hän toimii suuntatikkuna, joka auttaa työntekijöitä hahmottamaan yrityksen tavoitteita ja sitä, miten he voivat omalla panoksellaan edistää näitä tavoitteita. 

Samalla johtajan on oltava myös arjen helpottaja, joka tukee työntekijöitä heidän päivittäisissä tehtävissään ja auttaa poistamaan esteitä sujuvan työn tieltä.

 

…kuuntelee ja tukee tiukoissa paikoissa

 

Kasvuyrityksessä tiukat paikat voivat olla arkipäivää. Työmäärä voi olla liian suuri suhteessa resursseihin, työympäristö voi olla epävakaa ja odotukset saattavat vaihdella. Hyvä johtaja tunnistaa nämä tilanteet ja tarjoaa tukea työntekijöilleen. 

Johtajan on tärkeä olla kuulolla ja käydä avointa keskustelua niistä haasteista, joita työntekijät kohtaavat, ja tarjota heille tarvittavaa tukea ja resursseja.

 

…rakentaa osallisuutta ja tukee oppimista

 

Osallisuuden ja oppimisen tukeminen ovat keskeisiä työkyvyn ja motivaation ylläpitämisessä. Työntekijöiden tulisi kokea, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja että heitä arvostetaan osana yrityksen toimintaa. Samalla johtajan tulee tarjota työntekijöilleen mahdollisuuksia oppia ja kehittyä työssään. Tämä voi tapahtua esimerkiksi laadukkaan perehdytyksen, mentoroinnin ja oppimispolkujen avulla.

 

Jyri Juusti on Varman työkykypalveluiden kehityspäällikkö.

Tarvitsetko apua tähän teemaan liittyen?

Voit olla yhteydessä seuraaviin asiantuntijoihin. He käyvät kanssasi ensikeskustelun aiheesta, ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin. Mahdolliset maksulliset toimeksiannot sovitaan erikseen.

Anne Hämäläinen
Metsolanne
040 753 7520
anne@metsolanne.fi
hyvinvointi ja suorituskyky / osaaminen ja tiimi
Sanna Leppänen
Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
040 830 8280
sanna.leppanen@tjkoulu.fi
hyvinvointi ja suorituskyky / osaaminen ja tiimi / johtaminen ja strategia