Kokoluokka:

Midcap

Miten vastuullisuuden edelläkävijyydestä rakennetaan kasvustrategian ydin?

06.10.2023

Uusi kasvu rakentuu yrityksen ydinvahvuuksien päälle. Vastuullisuus on aina ollut DNA:ssamme, sanoo Stalatuben Sami Packalen.

 

Stalatuben toimitusjohtaja Sami Packalen sanoo, että Stalatube on aina halunnut olla ympäristövastuullisuudessa edelläkävijä. Yritys on esimerkiksi kierrättänyt ja vähentänyt muovin käyttöä etunojassa, paljon ennen kuin siitä on tullut pakollista.

– Vaikka se ei ole historiassa näkynyt asiakkaiden valmiutena maksaa enemmän, olemme ajatelleet, että sillä on vaikutusta ostopäätökseen.

 

Vihreä siirtymä on kasvun mahdollistaja

 

– Kun lähdimme johtoryhmän kanssa tuomaan vastuullisuutta vahvemmin esiin, taustalla olivat omat ja yrityksen arvot sekä usko ja visio siihen, että näiden asioiden merkityksellisyys kasvaa tulevaisuudessa. Emme tehneet omaa tulevaisuustyötä, mutta tätä tukevaa materiaalia oli kyllä paljon saatavilla. Hallituksessa ja johtoryhmässä pohdittiin aluksi, kuinka kovasti tähän on järkevää panostaa, mutta nyt vastuullisuusajattelu on kiihtynyt vahvasti. Jälkikäteen voimme todeta, että etunojan ottaminen todella kannatti.

Stalatubea ruostumattoman teräksen ja teollisuuden alan vihreä siirtymä ja muuttunut arvomaailma hyödyttää suoraan. Vastuullisuuteen draivaavat entistä vahvemmin erityisesti kasvaneet asiakasvaateet. Asiakkaita ohjaavat regulaatio sekä rahoituksen hinta ja saatavuus, mutta asenneilmapiirin muutokseen. Packalen näkee myös yrityksiä ilmastotekoihin haastaneella Greta Thunbergilla olleen suuri vaikutus.

– Saamme kyselyjä tuotteidemme EPD-ympäristöselosteista ja hiilijalanjälkilaskelmista jo ennen varsinaisen tarjouspyynnön lähettämistä. Uskon näiden asiakkaiden osuuden kasvavan vahvasti jo seuraavan vuodenkin aikana. Yritysvastuullisuus tulee olemaan edellytys siihen, että pääsee mukaan kansainvälisiin toimitusketjuihin.

 

Edelläkävijyys on mahdollisuus

 

Pitkä kokemus vastuullisuudesta on tuonut Stalatubelle vahvan edelläkävijäaseman ja synnyttänyt myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Asiakkailta tulee paljon vaateita, mutta samaan Stalatubella mietitään, miten asiakkaan omaa hiilijalanjälkeä saataisi pienennettyä. Packalen kokee, että tällaista konsultatiivista myyntiä tarvitaan yhä enemmän.

Vaikuttavuusketjussa katsomme koko tuotantoketjua, ja teemme yhteistyötä muun muassa toimittajien ja kuljetusliikkeiden kanssa. Suurin osa omasta hiilijalanjäljestämme tulee tuotannosta. Raaka-aineilla ja hankinnalla on iso merkitys tuotteen hiilijalanjäljelle. Hankimme raaka-aineemme pääosin Euroopasta, mutta jos ostaisimme ne Aasiasta, hiilijalanjälki olisi paljon isompi. Teemme vastaavaa analyysia eri teollisuudenaloilla ja erilaisissa loppukäyttökohteissa.

Packalen kertoo, että nyt korkeamman lujuusluokan tuotteissa yksi tärkeimmistä osa-alueista on, että Stalatube selvittää sovelluskohteita, joissa voi tarjota pienemmän hiilijalan- ja kädenjäljen lisäksi myös kustannussäästöjä.

– Olemme etumatkalla kilpailijoihin nähden. Tulevaisuudessa se, että saamme laskettua EPD-arvot kaikille tuotteillemme ja julkaisemme ensimmäisenä sekä yritystason että materiaalien ja tuotteiden lukuarvoja, laskelmia ja tuloksia, tuo meille etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden. Todennäköisesti kilpailijammekin kirivät, ja se, että kaikki joudumme panostamaan yhä enemmän vastuullisuuteen, lisää alan positiivista kädenjälkeä jalanjäljen pienenemisen lisäksi.

 

Yrityksen tarkoitus ja tavoite on hyvä pohja vastuullisuustyölle

 

Kun Stakatube lähti tekemään vastuullisuusstrategiaa 2020-luvun alussa, se oli enemmänkin mahdollisuuksien kartoittamista ja olemassa olevan dokumentointia. Yrityksessä saatin todeta, että meillähän on jo tosi paljon valmiina. Samalla vastuullisuustyö on kuitenkin vaatinut  paljon perehtymistä koko organisaatiolta.

– Sain alkuun eteeni valtavan määrän kolmikirjaimisia lyhenteitä ja speksejä. Siinä oli aika paljon uutta. Ei vaan se, mitä kaikki yleisesti ottaen tarkoittaa, vaan se, että ymmärtää, mitä se tarkoittaa meille yrityksenä, ja mitä sillä voidaan saada aikaiseksi. Tärkeää on tehdä ensin itselle selväksi, miksi tätä tehdään, ja mikä se tavoite siellä takana on. Vastuullisuusstrategiaa ei kannata lähteä tekemään vain siksi, että se on muodikasta. Meille vastuullisuus on tulevaisuuden kasvun perusta ja tärkein erottautumiskeino, vaikka meilläkin on vielä matkaa jäljellä. Meidän tulevaisuuden kasvu rakennetaan yritysvastuullisuuden ja osaavan työvoiman päälle.

Palaa etusivulle

 

 

Sami Packalen on Stalatuben toimitusjohtaja.