Miten luon vastuullisuusstrategian?

09.10.2023

Vastuullisuusstrategian perusta on yritystoiminnan vaikutusten ymmärtäminen liiketoiminnan eri osa-alueilla ja vastuullisuuden sitominen osaksi yrityksen strategiaa. Strategian ytimessä vastuullisuus vaikuttaa muun muassa riskienhallintaan, rahoituksen saamiseen ja asiakkuuksiin.

 

Vastuullisuus ei ole enää vain markkinointipuhe, vaan se edellyttää aktiivista johtamista ja integroitumista yrityksen strategiseen toimintaan.

Globaalit kriisit, kuten koronapandemia, ovat vauhdittaneet vastuullisuutta. Kriisitilanteissa yritysten on reagoitava nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

– Vastuullisuus on rahanarvoinen bisneskysymys, sillä kasvustrategian ytimessä se vaikuttaa muun muassa riskienhallintaan, rahoituksen saamiseen, kumppanuuksiin ja asiakkuuksiin – eli käytännössä kaikkeen, Jyväskylän elinkeinopalveluiden projektipäällikkö Nina Rautiainen sanoo.

Vastuullisuusteot vaikuttavat suoraan yrityksen maineeseen ja houkuttelevuuteen asiakkaiden ja osaajien silmissä.

Myös sijoittajat ja rahoittajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota vastuulliseen liiketoimintaan, joten pk-yritysten on tärkeää olla avoimia ja läpinäkyviä hakiessaan rahoitusta.

– Varsinkin ensimmäisen kierroksen sijoittajat harkitsevat todella tarkkaan, millaisia yrityksiä he tukevat. Yrityksen on saavutettava sijoittajien luottamus toimimalla vastuullisesti, sillä he eivät anna vain rahaa vaan tuovat myös osaamispääomansa mukanaan ja avaavat tärkeitä ovia, Rautiainen sanoo.

Suomalaisilla pk-yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää vastuullisuutta kasvustrategiana ja kilpailukyvyn parantamisessa, erityisesti teknologiaosaamisen ja digitalisaation avulla.

 

Vastuullisuusstrategia ”first steps” pk-yritykselle

 

  1. Selvitä ja ymmärrä millaisia oman yritystoiminnan vaikutukset ovat eri osa-alueilla.
  2. Integroi vastuullisuus yrityksen strategiseen toimintaan ja päätöksenteon ytimeen.
  3. Suunnittele konkreettinen tiekartta vastuullisuustoimille pitkällä aikajänteellä.
  4. Toteuta vastuullisuutta läpinäkyvästi, jolloin myös sijoittajat on helpompi vakuuttaa.
  5. Haistele globaalien megatrendien ja kriisitilanteiden vaikutuksia ja reagoi niihin.
Palaa etusivulle
Nina Rautiainen on Jyväskylän elinkeinopalveluiden projektipäällikkö.