Mitä hyötyä on avoimesta asiakasyhteistyöstä?

30.10.2023

Kokoluokka:

Midcap

Stera Groupin Timo Ohlsson kertoo, että Steran asiakkaista kymmenen suurinta tuo yli 80% yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Tulevaisuuskestävää kasvua rakennetaan tiiviisti ja avoimesti yhteistyössä näiden asiakkaiden kanssa.

 

Stera Groupissa tiedon jakaminen myös eri toimialoilla toimivien asiakkaiden välillä nähdään tärkeänä, sillä esimerkiksi osaamisen kehittämisessä ja uusien innovaatioiden syntymisessä tällainen ristiinpölytys auttaa kaikkia.

– Me olemme valinneet sen tien, että asiakkaat tietävät, keitä muut asiakkaamme ovat, ja jaamme tietoa avoimesti. Ehkä se, että olemme avanneet tätä näin laajasti, on auttanut myös asiakkaita olemaan avoimia, Stera Groupin toimitusjohtaja Timo Ohlsson kertoo.

Steralla on liiketoiminnan kehittämisohjelma, jossa on mukana asiakkaiden yritysjohtoa, tuotekehitystä, osto-organisaatiota, divisioonavetäjiä. Ohjelmassa tehdään yhteinen tiekartta 3-5 vuoden aikajänteellä siitä, miten yhteistyötä kehitetään.

– Siellä on tietysti asiaa investoinneista, mutta hyvin paljon puhutaan osaamisen kehittämisestä. He kertovat omien asiakkaidensa liiketoiminnan signaaleja, minkälaista osaamista heidän organisaationsa tarvitsee tulevan viiden vuoden aikana, ja mitä he odottavat meidän kaltaiselta toimijalta. Sieltä saamme siemeniä siihen, millaista osaamista me tarvitsemme, ja mitä meidän pitää huomioida omassa toiminnassamme.

Steran tapa jakaa tietoa ja kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa ei ole vielä aivan tavanomaista suomalaisyrityksissä. Avointa jakamisen kulttuuria asiakkaiden kanssa on tosin Sterassakin pitänyt harjoitella.

– Olemme tehneet tätä 10-vuotta. Kehitys tulee siitä, että tunnemme asiakkaiden organisaatioissa oikeat ihmiset ihan ylös asti ja välitämme aidosti siitä, miten asiakkaillamme menee. Myynnillä tarkoitetaan oikeastaan pitkäjänteistä asiakasyhteistyösuhteiden hoitoa ja kehittämistä. Meidän asiakkuudenhoitoprosessi on sitä, että esitämme meidän asiakasstrategiaprosessin ja kerromme, että haluamme käydä sen läpi asiakkaiden kanssa kerran vuodessa. Kysymme myös ihan suoraan asiakkailtamme, mitä he odottavat meillä tapahtuvan viiden vuoden sisään, jotta se, mitä me teemme, tukee heidän liiketoimintaansa. Olemme saaneet tästä poikkeuksetta hyvää palautetta.

 

Alkuperäinen juttu on julkaistu 7.12.2022.

Timo Ohlsson on Stera Groupin toimitusjohtaja.