Kokoluokka:

Midcap

Mitä hyötyä on avoimesta asiakasyhteistyöstä?

30.10.2023

Stera Groupin Jussi Ohlsson kertoo, että yrityksen tulevaisuuskestävää kasvua rakennetaan tiiviisti ja avoimesti yhteistyössä kymmenen suurimman asiakkaiden kanssa. Nämä asiakkaat tuovat yli 80% yrityksen kokonaisliikevaihdosta. 

Stera Groupissa tiedon jakaminen myös eri toimialoilla toimivien asiakkaiden välillä nähdään tärkeänä, sillä esimerkiksi osaamisen kehittämisessä ja uusien innovaatioiden syntymisessä tällainen ristiinpölytys auttaa kaikkia.

– Me olemme valinneet sen tien, että asiakkaat tietävät, keitä muut asiakkaamme ovat, ja jaamme tietoa avoimesti. Ehkä se, että olemme avanneet tätä näin laajasti, on auttanut myös asiakkaita olemaan avoimia, Stera Groupin toimitusjohtaja Jussi Ohlsson kertoo.

Steralla on liiketoiminnan kehittämisohjelma, jossa on mukana asiakkaiden yritysjohtoa, tuotekehitystä, osto-organisaatiota, divisioonavetäjiä. Ohjelmassa tehdään yhteinen tiekartta 3-5 vuoden aikajänteellä siitä, miten yhteistyötä kehitetään.

– Siellä on tietysti asiaa investoinneista, mutta hyvin paljon puhutaan osaamisen kehittämisestä. He kertovat omien asiakkaidensa liiketoiminnan signaaleja, minkälaista osaamista heidän organisaationsa tarvitsee tulevan viiden vuoden aikana, ja mitä he odottavat meidän kaltaiselta toimijalta. Sieltä saamme siemeniä siihen, millaista osaamista me tarvitsemme, ja mitä meidän pitää huomioida omassa toiminnassamme.

 

Avoimuus ja jakaminen on opittava

 

Steran tapa jakaa tietoa ja kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa ei ole vielä aivan tavanomaista suomalaisyrityksissä. Avointa jakamisen kulttuuria asiakkaiden kanssa on tosin Sterassakin pitänyt harjoitella.

– Olemme tehneet tätä kymmenen vuotta. Kehitys tulee siitä, että tunnemme asiakkaiden organisaatioissa oikeat ihmiset ihan ylös asti ja välitämme aidosti siitä, miten asiakkaillamme menee. Myynnillä tarkoitetaan oikeastaan pitkäjänteistä asiakasyhteistyösuhteiden hoitoa ja kehittämistä, Ohlsson kertoo, jatkaa:

– Meidän asiakkuudenhoitoprosessi on sitä, että esitämme meidän asiakasstrategiaprosessin ja kerromme, että haluamme käydä sen läpi asiakkaiden kanssa kerran vuodessa. Kysymme myös ihan suoraan asiakkailtamme, mitä he odottavat meillä tapahtuvan viiden vuoden sisään, jotta se, mitä me teemme, tukee heidän liiketoimintaansa. Olemme saaneet tästä poikkeuksetta hyvää palautetta.

 

Palaa etusivulle

Haastattelussa

Jussi Ohlsson on Stera Groupin toimitusjohtaja.