Millaisiin yrityksiin pääomasijoittajat sijoittavat?

28.05.2024

Suomalaiset pääomasijoittajat sijoittavat vuosittain yli 200 kotimaiseen yritykseen, joista noin kolme neljästä on startup-yrityksiä ja loput vakiintuneita kasvuyrityksiä. Sijoituksia tehdään laajasti eri toimialoille.

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen kertoo, että suomalaiset pääomasijoittajat tekevät sijoituksia laajasti eri toimialoille, mutta erityisesti yrityksiin, jotka tuottavat tuotteita tai palveluita toisille yrityksille tai kuluttajille

Viime vuosina sijoitukset ICT-sektorille ovat kasvaneet. Sijoituksissa startup-yrityksiin painottuvat luonnollisesti teknologiayritykset, mutta myös muut toimialat ovat venture capital -sijoittajille kiinnostavia.

 Suomeen on perustettu paljon uusia rahastoja, jotka keskittyvät yksittäiseen teemaan tai toimialaan, kuten ruokateknologiaan, terveysteknologiaan tai tutkimuslähtöisiin yrityksiin. Parhaille kasvuhaluisille yrityksille löytyy varmasti rahoitusta Suomesta, Horttanainen sanoo.

Viime vuosina suomalaisiin yrityksiin kotimaisten pääomasijoittajien sijoittama kokonaissumma on vaihdellut 500-700 miljoonan euron välillä. Summasta noin 200 miljoonaa euroa on kohdistettu startup-yrityksiin.

 

”Parhaille kasvuhaluisille yrityksille löytyy varmasti rahoitusta Suomesta.”

 

Sijoituspäätökseen vaikuttaa moni tekijä

 

Pääomasijoittajat sijoittavat mielellään nopeasti kasvaviin yrityksiin, joilla on suuri kasvupotentiaali tai vahva kassavirta. 

– Startup-yritykset, jotka pyrkivät nopeaan kansainväliseen kasvuun skaalautuvalla liiketoimintamallilla, ovat erityisen kiinnostavia venture capital -sijoittajille, Horttanainen sanoo.

Sijoituksen toteutumiseen vaikuttavat:

  • yrityksen kyky kasvaa,
  • vahva ja yhtenäinen yrityskulttuuri,
  • teknologinen tai muu kilpailuetu,
  • markkinoiden kilpailutilanne,
  • selkeä arvio jatkorahoituksen tarpeesta.

Ennen sijoituspäätöstä pääomasijoittajat arvioivat useita yrityksiä. Anne Horttanainen kertoo, että sijoituspäätökseen vaikuttavat useat tekijät, ja sijoittajaa hakevien yritysten on tärkeää valmistautua vastaamaan kysymyksiin hyvinkin erilaisista aiheista.

 

Lisäksi tiimin osaaminen ja kyky rekrytoida huippuosaajia vaikuttavat päätökseen. 

– Startup-yrityksillä tulee olla kansainvälistymiseen tähtäävä liiketoimintamalli, osoitus tuotteensa tai palvelunsa kysynnästä markkinoilla, sekä kyky houkutella ja pitää asiakkaita. Heillä tulee olla kunnossa sopimukset, immateriaalioikeudet ja ESG-asiat.

Sijoituksen toteutuminen edellyttää, että yrityksen johon sijoitetaan, johdon ja johtotiimin motivaatio ja visio ovat kunnossa. Luonnollisesti yritysten taloudelliset luvut, strategia ja kyky kasvaa ovat tärkeitä arvioinnin kohteita. Lisäksi startup-yritysten tulee osoittaa, että niiden liiketoimintamalli on toimiva ja että kansainvälistyminen on mahdollista.

 

Pääomasijoittajien kohdeyhtiöt

 

Pääomasijoittajat rakentavat kasvua startup-yrityksissä ja suuremmissa suomalaisissa yrityksissä. Pääomasijoittajien kohdeyhtiöt voi jakaa karkeasti kahteen ryhmään. 

1.  Kasvuyrityksillä on vakiintunutta liiketoimintaa, potentiaalia kasvaa, ja niiden liikevaihto voi olla muutamasta miljoonasta eurosta satoihin miljooniin. Kasvuyrityksiin sijoittavat growth- ja buyout-sijoittajat.

2. Startup-yritykset ovat innovatiivisia yrityksiä, jotka pyrkivät nopeaan kansainväliseen kasvuun skaalautuvalla liiketoimintamallilla. Startupeihin sijoittavia pääomasijoittajia kutsutaan venture capital –sijoittajiksi.

Ennen sijoituspäätöstä pääomasijoittajat arvioivat useita yrityksiä. Sijoituspäätökseen vaikuttavat useat tekijät, ja sijoittajaa hakevien yritysten on tärkeää valmistautua vastaamaan kysymyksiin hyvinkin erilaisista aiheista.

Lataa Pääomasijoittajien opas

 

Palaa etusivulle

 

Anne Horttanainen on Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Tarvitsetko apua tähän teemaan liittyen?

Voit olla yhteydessä seuraaviin asiantuntijoihin. He käyvät kanssasi ensikeskustelun aiheesta, ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin. Mahdolliset maksulliset toimeksiannot sovitaan erikseen.

Anne Horttanainen
Pääomasijoittajat ry
+358 40 510 4907
anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi
kasvun rahoitus
Reima Linnanvirta
Trind VC
reima@trind.vc
kasvun rahoitus
Matias Itkonen
Ostayritys Suomi Oy
+358 45 672 1414
kasvun rahoitus / osaaminen ja tiimi / johtaminen ja strategia