Millainen on hyvä omistuspohja?

30.10.2023

Omistuspohjalle ei ole olemassa yhtä ainoaa mallia, sillä toimivan omistuspohjan keskiössä on aina yrityksen strategia, sanovat Talenomin Sanna Ebeling ja Kalle Raitala.

 

1. Strategia ja roolit

 

Kun yritys miettii omistuspohjaa tai muutoksia siihen, keskeisintä tulkinnassa on näkemys yhtiön tulevaisuudesta ja sen osakkaiden roolista.

Tekevätkö omistajat myös työtä yrityksessä vai nostavatko he vain osinkoja? Halutaanko mukaan sijoittajia vai ennemmin sitouttaa työntekijöitä yritykseen, kysyy Talenomin asiantuntijapalveluiden asiantuntija Sanna Ebeling. Hänen mukaansa strategiaan sisältyy aina myös arvoja.

– Esimerkiksi perheyhtiön strategiassa voi olla pyrkimys säilyttää sukupolvien jatkuvuus. Tämä vaikuttaa yrityksen omistuspohjaan myös tulevaisuudessa.

 

2 .Osakassopimus

 

Omistuspohjan muodosta riippumatta ongelmilta voidaan välttyä, kun yrityksellä on laadittuna osakassopimus. Osakassopimus tulisi laatia aina kun yhtiössä on enemmän kuin yksi osakas, oli kyseessä sitten sijoitusyhtiö tai perheyritys. Osakassopimus voi vaikuttaa myös yrityksen rahoitusehtoihin.

– On äärimmäisen tärkeää määrittää pelisäännöt. Esimerkiksi  50/50-omistuspohjassa painotetaan osakassopimuksessa tilanteita, joissa tasavertaiset omistajat eivät ole yksimielisiä. Näin voidaan välttyä osasta tämän omistusmuodon pulmista, Ebeling summaa.

Osakassopimuksessa voidaan määrittää riitaratkaisumenetelmä, sopia työntekovelvoitteesta tai siitä, ettei osakkaalla ole oikeutta viedä yrityksen osaamista muualle.

 

3. Omistuspohjan muutokset

 

Omistuspohjan laajennusta aletaan yleensä harkita siinä vaiheessa, kun yritys kasvaa. Yritykseen saatetaan haluta esimerkiksi uutta tietotaitoa ja osaamista. Joskus omistuspohjan laajennus tulee puolestaan eteen silloin, kun yritys tarvitsee pääomanehtoista rahoitusta.

– Jonkinlaisena yleistyksenä voi sanoa, että silloin olisi hyvä laajentaa, kun siitä on jotain hyötyä kokonaisstrategian kannalta, Ebelingin kollega, asiantuntijapalveluiden asiantuntija Kalle Raitala sanoo.

Omistuspohjan laajennus etenee eri tavoin riippuen siitä, millainen laajennus on kyseessä. Yhteistä erilaisille prosesseille on se, että niihin sisältyy aina paljon yksityiskohtia, jotka tulisi osata ottaa huomioon.

Omistuspohjan kasvattaminen on Ebelingin ja Raitalan mukaan yleisesti ottaen aina etu yritykselle.

– Hyvät sopimukset mahdollistavat paljon. Ehdottomia plussia omistajapohjan laajentamisessa ovat esimerkiksi uusi tietotaito ja liiketoiminnan kehityksen mahdollistaminen, Ebeling summaa.

 

OMISTUSPOHJAN KASVATTAMISEN ERI TAPOJA

 

  • Yrityksen työntekijöiden sitouttaminen
  • Yrityskaupat – yhdistyminen tai kilpailijan ostaminen
  • Yrityksen tai sen toiminnan osan myyminen isommalle toimijalle
  • Listautuminen pörssiin
  • Sukupolvenvaihdos

 

Palaa etusivulle
Sanna Ebeling on Talenomin asiantuntijapalveluiden asiantuntija.
Kalle Raitala on Talenomin asiantuntijapalveluiden asiantuntija.