Kokoluokka:

Midcap

Kuinka hyötyä vihreästä siirtymästä meriteollisuudessa?

06.10.2023

Radikaali uudistuminen ja innovaatiot edellyttävät uusia toimintamalleja ja toimintaympäristön tulevaisuuslähtöistä ymmärtämistä. Meriteollisuuden ohjelmistoratkaisujen ja datapalvelujen globaalilla markkinajohtajalla, NAPA:lla, on molemmat palikat hallussa.

Vihreä siirtymä on tuonut NAPA:lle uudenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää teknologista osaamistaan, ja 26,7 M€ liikevaihdon vuonna 2022 tehnyt yritys on osannut myös tarttua niihin.

NAPA:n teknologia skaalautuu laivojen suunnittelun ja operoinnin puolella toimivien asiakkaiden käyttöön, ja yrityksen ratkaisuilla vastataan haasteisiin, joita alan toimijoilla on turvallisuuden, talouden, ympäristön, sekä merenkulkua säätelevien lakien ja regulaatioiden näkökulmasta.

– Kestävää kasvua tukee myös yrityksen itseohjautuvuuteen pohjautuva toimintamalli, jonka käyttöönoton jälkeen kasvussa, kannattavuudessa ja asiakastyytyväisyydessä on otettu isoja harppauksia. Meitä draivaa eteenpäin missiomme tehdä meriteollisuudesta turvallisempi, tehokkaampi ja kestävämpi, NAPA:n toimitusjohtaja Mikko Kuosa sanoo.

 

Mahdollisuuksia toimialan vihreän siirtymän murroksessa

 

Meriteollisuuden ala läpikäy vihreän siirtymän myötä suurta murrosta. Edelläkävijät ovat pystyneet rakentamaan itselleen kilpailuetua tästä, mutta suurelle enemmistölle murros tarkoittaa haastavia ja kustannuksiltaan valtavia ratkaisuja ja sopeutumista tilanteeseen. Vuonna 2023 voimaan astuu ensimmäinen laivojen energiatehokasta operointia koskeva regulaatio, Carbon Intensity Indicator, joka velvoittaa alan mittaamaan ensimmäistä kertaa, kuinka fiksusti laivoja ajetaan. Muutos koskee niin uusia kuin vanhojakin laivoja.

On vahvoja merkkejä myös siitä, että alan rahoittajat edellyttävät, että uudet investoinnit tukevat kestävyyttä. Meidän teknologiamme tukevat hyvin meneillään olevaa murrosta. Meillä on uniikki asema, koska toimintamme ja ratkaisumme kattavat laivojen koko elinkaaren suunnittelusta operointiin. Tämä luo meille paljon mahdollisuuksia.

 

Tulevaisuuden kasvua rakennetaan liiketoimintarajat ylittävällä toiminnalla

 

Laivojen operoinnin liiketoiminnassa on suuri kasvupotentiaali, erityisesti liittyen operoinnin energiatehokkuuden optimointiin. Optimoimalla rahtilaivojen nopeutta ja reittiä merivirtojen, sään ja kohdesataman ruuhkatilanteen suhteen, pystytään aikaansaamaan jopa 20-30% polttoainesäästöt ja sitä kautta myös merkittävästi pienemmät kasvihuonepäästöt.

– Olemme pitkään kehittäneet tähän teknologiaa, jonka avulla pystymme tarjoamaan koko globaalille fleetille skaalautuvan mallin, eikä ratkaisuja tarvitse räätälöidä kaikille. Olemme lisäksi kehittäneet myös ohjelmistokonsultoinnin liiketoimintaa, joka ylittää meidän liiketoimintarajat. Erityisesti merenkulun päästövähennysten isojen ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan enemmän laivojen suunnittelun ja operoinnin yhdistämistä. Kun täältä löydetään uusia innovaatioita tarvitsevia alueita, voimme kehittää vaikka räätälöidysti jollekin asiakkaalle ratkaisut. Näin olemme luoneetkin jo uusia liiketoimintaratkaisuja. Tässä teemme yhteistyötä myös kumppaneiden, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja alaa ohjaavien organisaatioiden kanssa.

Uusia innovaatioita, uudenlaista ajattelua ja yhteiskehittämistä NAPA:ssa tuetaan myös pari kertaa vuodessa järjestettävien, kaikille napalaisille avoimien hackathonien kautta. Myös skenaariotyötä on testattu, ja alan läpileikkaavien haasteiden ratkaisemiseksi halutaan rakentaa siltoja eri toimijoiden välille. Esimerkkinä tällaisesta työstä on alkuvuodesta järjestetty risteilyalan kaikkien toimijoiden yhteinen keskustelufoorumi.

– Pystyimme kaikki yhdessä hahmottamaan sitä suuntaa, mihin maailma menee, ja mitä tarvitaan. Samalla pystyimme testaamaan ja validoimaan omia hypoteesejamme.

 

Palaa etusivulle
Mikko Kuosa on NAPA:n toimitusjohtaja.